studio taku shimizu

4-12-35 502 Shibaura, Minato-Ku
Tokyo 108-0023

03 6435 0265

information